Czakra korony TO KNOW

Czakra trzeciego oka TO SEE

Czakra splotu słonecznego TO DO