Marka Path powstała z czystego pragnienia łączenia ludzi z ich wewnętrzną mocą, prawdą i obfitością, płynącą z indywidualnego kanału komunikacji z Wszechświatem. Path to wspólna nauka, jak stać się obserwatorem ścieżki, patrzeć z miłością na siebie, swoje życie, zdarzenia i informacje o nas samych, które przynosi dla nas każda napotkana w życiu osoba.

To wszystko zawierają w sobie kamienie Path, minerały ziemi, energia, która wie czyli wysokowibracyjne wsparcie Wszechświata, które założycielka marki wysyła wraz z piękną intencją do swych współtowarzyszek na ścieżce, by pomagały w drodze ku obfitości, bowiem: 

„To czego szukasz, jest tym co szuka”.

Shopping Cart