Marka Path powstała z czystego pragnienia łączenia ludzi z ich wewnętrzną mocą, prawdą i obfitością, płynącą z indywidualnego kanału komunikacji z Wszechświatem. Path to wspólna nauka, jak stać się obserwatorem ścieżki, patrzeć z miłością na siebie, swoje życie, zdarzenia i informacje o nas samych, które przynosi dla nas każda napotkana w życiu osoba.

Misją założycielki marki jest poszerzanie świadomości poprzez burzenie blokad oraz demaskowanie programów podświadomości. To wszystko czyni za pomocą wysokowibracyjnego wsparcia Wszechświata, zawartego m.in. w kryształach, które wysyła wraz z piękną intencją do swych współtowarzyszek na ścieżce, by pomagały w drodze ku obfitości, bowiem: „To, czego szukasz, jest tym, co szuka”.

Shopping Cart