ZWROTY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24.06.2014 r. poz. 827) można zrezygnować z zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki. Aby wymiana mogła zostać szybko przeprowadzona, należy wysłać towar zapakowany i zabezpieczony.

Odesłany towar musi znajdować się w oryginalnym pudełku, z nienaruszoną metką wraz z dołączonym paragonem oraz formularzem zwrotu dostępnym do pobrania TUTAJ. Koszty związane z wymianą pokrywa kupujący.

Towar odesłać firmą kurierską na adres:

Sylwia Dybich

Zadroże 3

32-353 Trzyciąż

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia biżuterii (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) nie później niż 14 dni.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Shopping Cart